Català | Español
Informació

Unitat de Dades Corporatives - Població

serv.central@palma.cat
Plaça Santa Eulàlia, 7 - 07001 - Palma
Tel. (971) 22 59 95
Fax (971) 22 59 59


Casa Consistorial


Plaça de Cort, 1 - 07001 - Palma
Tel. (971) 22 59 00
Fax